10003551_390847747773874_7006867671047784286_o

Jsme architekty nadbytku. Nikdy jsme nepoznali nedostatek. Jsme společností nadbytku a naše architektura je produktem nadbytku. Křehká a křehčí iluze potomků první z generací bez války, hladu, globální živelně katastrofy, nedostatku vody či stěhování a rozpadu národů. Technologie ještě neselhala, zdroje nehrozí vyčerpáním.

Nadbytek pomine, nadbytečné zmizí. Snadné je být architektem v nadbytku, nezbytné jim zůstat v nedostatku.
ARCHITEKTURA NEDOSTATKU
Architektura globální změny aneb Jak společně přežít nejen atomový výbuch

Kolektivní ateliérová práce Jana Adamuse, Ondřeje Bělici, Martina Blažka, Matúše Bocána, Jáchyma Daniela, Terezy Dvořákové, Jakuba Frolíka, Michaela Gabriela, Matěje Jindráka, Jána Juráše, Barbory Juríčkové, Olivera Kažimíra, Filipa Kinnerta, Jana Mléčky, Matúše Peklanského, Lenky Půžové, Petra Preiningera, Rostislava Stokláska, Veroniky Ševčíkové a Terezy Teplé zpracovaná na FA VUT v Brně

Multimediální architektonická prezentace v prostoru Galerie Architektury, Starobrněnská 18, Brno od 30. června do 19. července 2015.

Začátek nedostatku 30. června 2015 v 18:00 slavnostní vernisáží s rautem. Všichni zvaní.