panel

Tomáš Madro – Obnova poutní tradice
odborná spolupráce doc. ing. Monika Petříčková, Ph.D.

Cena Milana Stehlíka 2014 za nejlepší letošní diplomovou práci FA VUT.
1. místo v hodnocení nezávislé poroty

z hodnocení nezávislé poroty:

Projekt byl oceněn za osobní přístup, návrh je neje krásný, ale smysluplně naplňující účely zadání, je adresný. Vytvoření nové vrstvy kulturní krajiny na Broumovsku je bezpochyby záslužným počinem.