panel

Tomáš Madro – Obnova poutní tradice
odborná spolupráce doc. ing. Monika Petříčková, Ph.D.

Cena Milana Stehlíka 2014 za nejlepší letošní diplomovou práci FA VUT.
1. místo v hodnocení nezávislé poroty

z hodnocení nezávislé poroty:

Projekt byl oceněn za osobní přístup, návrh je neje krásný, ale smysluplně naplňující účely zadání, je adresný. Vytvoření nové vrstvy kulturní krajiny na Broumovsku je bezpochyby záslužným počinem.

String could not be parsed as XML