f0eb11519b374c18df2f2117276061a9bbab9ffc_m

Židle na hlavní chodbě 2NP a v A216 k rozebrání autory včetně plakátů. Židle za bílými
spojovacími dveřmi zůstávají na FA jako exponáty.