181195_10151067312194734_444447056_n

un6.org je komunitní portál konzultantského dua Marek – Mléčka ústavu navrhování 6 FA VUT v Brně. Snahou je reagovat na měnící se prostředí mezilidské komunikace a za pomocí aktuálních trendů nabídnout komunitě un6 adekvátní prostor pro sdílení zkušeností, čerpání inspirace atp.